Prawnik Zawiercie – Szkolenie zawodowe – Mediator (przygotowanie do wykonywania zawodu mediaatora)


 Prawnik ZawierciePorady prawne Zawiercie – SALVOIURE – www.salvoiure.pl


Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa na drugą edycję szkolenia zawodowego przygotowującego do wykonywania zawodu mediatora, w tym mediatora sądowego.

✒️ O SZKOLENIU:
Mediacja jest próbą doprowadzenia do ugodowego rozwiązania konfliktu, która usatysfakcjonuje obie strony powstałego sporu. Mediacja odbywa się przy udziale osoby trzeciej, czyli Mediatora. Mediator to bezstronna, neutralna osoba, która pomaga stronom konfliktu łagodzić powstające napięcia, usprawnić im wzajemną komunikację oraz wypracować satysfakcjonujące rozwiązanie dla obu stron.

Szkolenie składać się będzie z czterech zasadniczych paneli:
1️⃣ Mediacje – zagadnienia teoretyczne (zasady i składniki postępowania mediacyjnego)
2️⃣ Mediacje – aspekty prawne i organizacyjne
3️⃣ Konflikt – mechanizmy powstawania, eskalacji oraz rozwiązywania
4️⃣ Warsztaty praktyczne z zakresu mediacji (oraz test kompetencji)
Celem organizowanego przez nas szkolenia jest przygotowanie Państwa do pełnienia funkcji mediatora, a tym samym przekazanie Państwu podstaw teoretycznych i praktycznych w zakresie postępowania mediacyjnego w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych oraz pracowniczych.

🎯 MIEJSCE:
Zawiercie
(sala konferencyjna Kancelarii Prawniczej SALVO IURE, ul. Południowa 3A, Zawiercie)

📥 FORMA ZAJĘĆ:
🪑 stacjonarna / hybrydowa 🌐
(Uwaga! W przypadku wprowadzenia nowych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia szkolenia wyłącznie w formie zdalnej – online)

📆 TERMIN I CZAS TRWANIA:
Zajęcia odbywają się w dwa weekendy – w soboty i niedziele w godz. 09:00 – 18:00.
I weekend: 26-27 czerwca 2021 r. (sobota – niedziela)
II weekend: 3-4 lipca 2021 r. (sobota – niedziela)

👨‍🏫 PROWADZĄCY:
Tomasz Kowalczyk (prawnik, mediator sądowy), Jolanta Górska (prawnik, mediator sądowy), Łukasz Tworek (radca prawny)

📓 MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Każdy z uczestników szkolenia otrzyma autorskie materiały szkoleniowe, jak również wzory dokumentów sporządzanych w mediacji opracowane przez zawodowych mediatorów sądowych.

🏅 CERTYFIKAT:
Szkolenie kończy się testem sprawdzającym wiedzę zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów. Po pozytywnym zaliczeniu testu sprawdzającego wystawiany jest certyfikat ukończenia szkolenia, który potwierdza zgodność szkolenia ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r.

🤝 KONSULTACJE POSZKOLENIOWE:
Po zakończeniu szkolenia zaproszeni Państwo zostaną do dedykowanej grupy na portalu społecznościowym Facebook, na której służyć będziemy pomocą w rozwiązywaniu ewentualnych problemów praktycznych, które mogą powstać przy prowadzeniu mediacji.

💳 KOSZT:
1000 zł + VAT (23%) – możliwość płatności w dwóch ratach (0%)

👋 ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA:
zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem:
📧poczty e-mail: szkolenia@salvoiure.pl
📱lub telefonicznie pod nr tel.: 502 365 203
Zgłoszenia przyjmujemy do 20 czerwca 2021 r.
❗️ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń ❗️

DODATKOWE INFORMACJE
⚖️ ukończenie szkolenia pozwala na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych (zawód Mediator, PKD 69.10.Z)
👨‍⚖️ szkolenie uprawnia do ubiegania się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych
🆗 szkolenie zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r.
📇 organizator szkolenia wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (numer wpisu: 2.24/00021/2020)

Zostaw odpowiedź