.

.

Telefon

+ 48 502 365 203

SZKOLENIA DLA FIRM, ORGANÓW ADMINISTRACJI I JEDNOSTEK SAMORZĄDUNa indywidualne zamówienia klientów przygotowywane są przez nas i przeprowadzane szkolenia z różnych dziedzin prawa.Staramy się, aby nasze kursy równoważyły w sobie formę warsztatową z wykładową. Jesteśmy w stanie w sposób profesjonalny przygotować szkolenia z dowolnej dziedziny tematycznej w obszarze zagadnień prawnych. Stawiamy na działania, które w ciekawy i umiejętny sposób wzmocnią treść zajęć. Wykorzystujemy formy prezentacji, ćwiczeń, pytań, obrazów, gier oraz inne rozwiązania.Szkolenia dla firm połączone z atrakcjami i imprezą integracyjną mogą stać się solidną podstawą do stworzenia zgranego, rozumiejącego się zespołu pracowników. Mocny team jest w stanie pokonać wszelkie napotkane podczas pracy trudności, przybliżając przedsiębiorstwo do osiągnięcia sukcesu.

Nasze programy szkoleniowe powstają w oparciu o dogłębną analizę konkretnych potrzeb szkoleniowych i są ściśle dostosowywane do charakteru działalności biznesowej naszych klientów. We współpracy z klientem opracowujemy zakres szkolenia, miejsce i termin jego przeprowadzenia oraz budżet na szkolenie. W gestii klienta pozostaje wskazanie uczestników szkolenia.Specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa przekazujemy w sposób przystępny i praktyczny, poparty konkretnymi przykładami.

Podczas szkolenia grupa stymulowana jest do aktywnego uczestnictwa tak, aby zajęcia nie były nudnym wykładem, ale ciekawym zajęciem, z którego każdy uczestnik wyniesie konkretną wiedzę i umiejętności.

Każde realizowane przez nas szkolenie jest wyjątkowe, niezależnie od budżetu czy wielkości grupy. Realizacja Państwa wymagań to dla nas cel, któremu całkowicie się podporządkowujemy. Identyfikujemy się z naszymi klientami pracując tak, jakbyśmy byli rozszerzeniem ich firm, wkładając w wykonywane zadania tyle zaangażowania ile wkładamy we własne przedsięwzięcia.

Oferujemy Państwu specjalistyczne szkolenia prawnicze w ramach następujących specjalizacji:


PRAWO I POSTĘPOWANIE CYWILNE


PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE


PRAWO ROLNE


PRAWO PRACY


WINDYKACJA


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


PRAWO UMÓW


PRAWO SPÓŁEK


NIERUCHOMOŚCI


PRAWO MEDYCZNE


PRAWO FARMACEUTYCZNE


PRAWO UPADŁOŚCIOWE


PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ


PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE


FINANSE PUBLICZNE I GOSPODARKA KOMUNALNA


PRAWO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO


NIEUCZCIWA KONKURENCJA


MOBBING


REPRYWATYZACJA


OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTÓW


PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA


POMOC PUBLICZNA


PRAWO EUROPEJSKIE


E-MARKETING